Pomagala Print


DJEČJA KARTA ZAGREBA

DJEČJA KARTA HRVATSKE

DJEČJA KARTA JADRANA

DJEČJA KARTA EUROPE

DJEČJA KARTA SVIJETA

(Sve Maestral d.o.o.)

 

 

Osvoji Jadran

- hrvatski i međunarodno nagrađivana igra koja igrača uživljava u ulogu nautičara koji plovi hrvatskim Jadranom i Sredozemljem, upoznaje posebnosti lokacija, ugrožene i zaštićene vrste, nacionalne i parkove prirode; otkriva potonule brodove, upoznaje legende, znamenitosti... Zabavno i edukativno!

 

 

 

Zidna slovarica

Zidni plakati

(Školska knjiga, Profil, Alfa, Znanje, ...)


mce_marker

 

SLAGALICA (PUZZLE) „TRAGOM BAŠTINE“
PAMTILICA (MEMORY) „TRAGOM BAŠTINE“
(Sve Projekta)

 

Dragana Grozdanić, DOMINO RJEČNIK + KARTICE, Mozaik knjiga, Zagreb, 2005.
(napomena: budući da obuhvaća temeljni vokabular za početno učenje stranog jezika (eng., njem., tal., franc.), uz prilagodbu se može upotrijebiti i u nastavi početnog učenja hrvatskoga jezika)