O nama Print


Odjel za školstvo, znanost i šport Hrvatske matice iseljenika

Brojni susreti i razgovori vezani za učenje hrvatskoga jezika koje je Odjel za školstvo, znanost i šport Hrvatske matice iseljenika tijekom niza godina imao s učiteljima, učenicima i roditeljima pokazali su da su, uza sve posebnosti organizacije i provođenja nastave hrvatskoga jezika u inozemstvu, svima zajedničke sljedeće temeljne poteškoće: međusobna nepovezanost i ograničenost komunikacije nastavnika, nepovezanost sa stručnjacima i kolegama u domovini, nemogućnost kontinuiranoga usavršavanja i dodatnoga obrazovanja, neprikladnost i nedostatak pisanih nastavnih materijala, slaba dostupnost suvremenih didaktičkih sredstava na hrvatskome jeziku i o hrvatskome jeziku prikladnih dobi i jezičnome znanju učenika (videokasete, multimedijalne igrice, audiosnimke itd.).

HMI radionice hrvatskoga jezika

Upravo je zato Hrvatska matica iseljenika, uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, organizirala i provodila program Hrvatski dani za djecu, mladež, učitelje i roditelje: 2004. – 2008. u SAD-u (Chicago, New York, Boston), a 2009. u Australiji (Adelaide, Melbourne, Geelong, Sydney, Wollongong). Projekt je donio brojne rezultate, a sve su ga strane ocijenile izuzetno korisnim. U ožujku 2008., nakon uspješno održanih petih po redu Hrvatskih dana u SAD-u, voditelji radionica Lidija Cvikić, Zvonko Novosel, Livija Kroflin i Lada Kanajet Šimić došli su na ideju da se fizički susreti s učiteljima i djecom iz hrvatskih škola nastave putem web portala, a sve u cilju pružanja stručne pomoći, međusobnoga razmjenjivanja znanja i iskustva, raspravljanja o zajedničkim temama i sl. Tražeći prikladan naziv stranice i igrajući se simboličnim značenjem kratica, stranica je dobila ime hrID - Hrvatski izvan domovine.

U međuvremenu su uslijedili Hrvatski dani u Australiji (voditeljskoj ekipi se pridružuje Josip Lasić) koji su još više potvrdili veliku potrebu za povezivanjem, informiranjem i međusobnom suradnjom.

Portal hrID - Hrvatski jezik izvan domovine

Smatrajući da će se izradom i održavanjem web portala namijenjenog hrvatskim školama otkloniti barem dio navedenih poteškoća, nastaviti suradnja s učiteljima uključenim u projekt Hrvatskih dana te uključiti nove, rukovoditeljica Odjela za školstvo HMI-ja Lada Kanajet Šimić u suradnji s dr. sc. Lidijom Cvikić u proljeće 2009. započela je s radom na projektu. Da bi portal bio što prikladniji krajnjim korisnicima, Odjel je kontaktirao brojne suradnike te učitelje hrvatskih škola.

Nakon što je osmišljen izgled i sadržaj web portala, uslijedilo je prikupljanje, obrada i raspodjela sadržaja.

Projekt hrID - Hrvatski izvan domovine sastavni je dio djelatnosti Hrvatske matice iseljenika, Odjel za školstvo, znanost i šport brine o sadržaju, a Odjel za informacijske sustave o grafičkoj i računalnoj podršci.

Što sadržava portal hrID

Sadržaji web portala hrID trenutačno su organizirani u šest podstranica:

O NAMA - o povijesti i ciljevima hrID-a;

ŠKOLE I TEČAJEVI - sadrži popis i poveznice na škole i tečajeve hrvatskoga jezika te ustanove koje se bave poučavanjem hrvatskoga u domovini i izvan nje;

NASTAVNI MATERIJALI - sadrži bibliografske podatke o udžbenicima i priručnicima za hrvatski, stručnim i znanstvenim radovima vezanima uz metodiku poučavanja hrvatskoga jezika, popis drugih nastavnih materijala prikladnih za nastavu;

KORISNI ON-LINE MATERIJALI - sadrži poveznice na mrežne stranice s tekstovima ili video isječcima prikladnima za nastavu (priče, crtani filmovi, igrane serije, igrani filmovi, glazba);

KORISNE POVEZNICE - sadrži poveznice na mrežne stranice s informacijama o Hrvatskoj, hrvatskome jeziku, povijesti, kulturnoj i prirodnoj baštini RH.

NAŠA NASTAVA - sadrži bazu materijala za nastavu hrvatskoga kao drugoga i nasljednoga jezika (tekstovi, aktivnosti i ideje za nastavu);

FORUM - služi za umrežavanje nastavnika hrvatskoga jezika izvan domovine te njihovo povezivanje s kolegama u domovini; mjesto na kojemu se razmjenjuju znanja i iskustva, raspravlja o zajedničkim temama, daje i pruža stručna pomoć.

Portal je otvorenog karaktera. Sadržaj je namijenjen za rad u nastavi hrvatskoga jezika i kulture izvan domovine. Pristojnost nam nalaže da ne brišemo potpise autora i ne objavljujemo (djelomično ili u cjelini) tuđe uratke. Hrvatska matica iseljenika ne preuzima odgovornost za moguću povredu autorskih prava.

 

Portal je 2017. godine dobio svoju Facebook inačicu. Ukoliko ste zainteresirani postati član Facebook grupe hrID-Hrvatski izvan domovine, javite se rukovoditeljici Odjela za školstvo, znanost i šport na e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it